Algemene verkoopsvoorwaarden

Wij waarderen het vertrouwen dat u in KAOW stelt en nemen uw rechten zeer ernstig. Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken u duidelijk wat uw wettelijke situatie is tijdens uw bezoek aan en uw aankopen in de KAOW online boekhandel.

Door in te loggen op hetzij de website, hetzij de online boekhandel van de KAOW stemt u in met een wettelijke verbintenis en verbindt u zich ertoe de hierna vermelde bepalingen en voorwaarden na te leven. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle bestellingen bij de KAOW.

Op de KAOW online boekhandel aangeboden publicaties

Alle publicaties die door de KAOW aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Aanbiedingen en prijzen zijn geldig vanaf de dag waarop ze op onze website aangekondigd worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn BTW inbegrepen.

De KAOW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in haar aanbiedingen voorkomen.

Wij bieden onze publicaties aan op onze website zolang de voorraad strekt. Het kan echter gebeuren dat een publicatie uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo snel mogelijk en kan u beslissen uw bestelling te annuleren.

De KAOW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een publicatie.

Overeenkomst tussen u en de KAOW

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en de KAOW wanneer de KAOW de bevestiging ontvangt van uw bestelling op haar website.

De KAOW kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bijvoorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Verloren of beschadigde pakketten

Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies / beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervoor wel op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn (3 weken) nadat u een bevestiging van verzending via mail of via orderstatus op de site ontving. De KAOW houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze haar niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst versturen via het contactformulier.

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 7 dagen na ontvangst

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet (contactformulier). De goederen dienen (ongeopend) te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (bvb. 3 werkdagen).

Indien u een publicatie wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra wij de teruggezonden publicatie ontvangen. U betaalt verzendkosten om de publicatie terug te sturen.

Indien de publicatie die u ontvangt niet de publicatie was die u bestelde, of indien zij beschadigd aankomt, stuurt u ze terug binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendkosten vergoeden bij ontvangst van de door u teruggezonden publicatie. Enkel de verzendkosten voor het terugsturen via gewone post worden vergoed.

De KAOW kan teruggezonden publicaties weigeren of niet terugbetalen wanneer ze door de klant beschadigd werden. (Formulier van contact)

Levering van uw bestelling

De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling.

De verwachte levertijd wordt vermeld op de detailpagina van het product. De KAOW doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw bestelling zo snel mogelijk ontvangt en in indien mogelijk de dag van ontvangst van uw betaling.

Betaling

Uw bestelling moet betaald worden voordat de KAOW uw pakket verzendt. Als u uw bestelling hebt betaald maar binnen een redelijke termijn geen kennisgeving hebt ontvangen, neem dan contact op met de online boekhandelverantwoordelijke.(contactformulier)

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

De KAOW kan niet waarborgen dat www.kaowarsom.be/catalog ononderbroken of foutloos functioneert. De KAOW geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van www.kaowarsom.be/catalog, noch m.b.t. de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via www.kaowarsom.be/catalog.

Deze site wordt door de KAOW ter beschikking gesteld op een "zoals is" en "zoals beschikbaar" basis. De KAOW legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, expliciet of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud of de publicaties die op deze site worden voorgesteld.

Alle aanbiedingen van de KAOW zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. De KAOW behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

In zoverre de wet dit toestaat, wijst de KAOW elke waarborg af, expliciet of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De KAOW zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van haar website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel zullen bevoegd zijn in geval van een geschil.

Taal van de overeenkomst

De website www.kaowarsom.be/catalog is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U kunt uw keuze maken of door op de KAOW online boekhandel onthaalpagina in de rechterkolom op een taal te klikken. De door u gekozen taal is ook de taal die gebruikt zal worden voor de transacties en de verdere communicatie tussen u en de KAOW.

Volgende
Talen
Nederlands English Français
Snelzoeken
 
Gebruik trefwoorden om een publicatie te zoeken.
Geavanceerd zoeken
0 items