Historisch overzicht

In 1959 kreeg de Academie haar huidige naam en functies en sedertdien heeft zij voortdurend haar activiteiten afgestemd op de - soms ingrijpende - veranderingen in de overzeese landen.

Decennialang waren de activiteiten van de Academie voornamelijk toegespitst op Afrika, waarmee zij traditioneel een speciale band heeft. De laatste jaren echter is haar interessesfeer veelzijdiger geworden en heeft de Academie een internationaal karakter verworven door relaties aan te knopen met een brede waaier van wetenschappelijke organismen, getuige de samenwerkingsakkoorden met UNESCO, het Koninklijk Instituut voor de Tropen (Nederland), het "Instituto de Higiene e Medicina Tropical" en het "Instituto de Investigação Científica Tropical" (Portugal), de "World Academy of Sciences" (Italië), de "Chinese Academy of Sciences" (China) of nog, de "Academia Nacional de Ciencias" (Bolivia).

De Academie heeft ook belangstelling voor de kennis van het verleden en doet er alles aan om de herinnering aan vervlogen tijden in het licht van het heden levendig te houden, met inbegrip van de koloniale periode tijdens dewelke zij is ontstaan.

Het is immers zo dat onze Instelling in 1928 werd opgericht onder de naam "Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut" en in 1929 feestelijk werd geopend door Minister Henri Jaspar. Haar bevoegdheid beperkte zich toen enkel en alleen tot Belgisch Congo. In 1931 verwierf het Instituut een grotere bewegingsvrijheid dankzij de rechtspersoonlijkheid, wat een autonoom bestaan, het bezit van een patrimonium en de mogelijkheid om giften en legaten te ontvangen, veronderstelt.

In 1954 tot "Koninklijke Academie voor Koloniale Wetenschappen" omgedoopt, wordt onze Instelling in 1959 dan de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen.