Jaarlijkse Wedstrijden

Elk jaar stelt elke Klasse voor de wedstrijd twee vragen over de materie die haar aanbelangt. De auteur van een in het kader van de jaarlijkse wedstrijd bekroond werk ontvangt een prijs van 2 500 euro.