"Richtlijnen voor het opstellen van evaluatiemethodes m.b.t. ontwikkelingsonderzoek"

Een van de prioriteiten van de Koninklijke Academie van Overzeese Wetenschappen is het verbeteren van de mogelijkheden  voor het tot uitvoering brengen van ontwikkelingsonderzoek bij onderzoekers en onderzoeksinstellingen  – zowel in het Noorden als in het Zuiden .

Een van de initiatieven die de Academie hieromtrent genomen heeft, is de formulering van richtlijnen bedoeld voor hen die instrumenten willen ontwikkelen voor de evaluatie van wetenschappelijk onderzoek (onderzoeksprojecten, onderzoekers en wetenschappelijke publicaties); het belangrijkste instrument dat hierbij beoogd wordt is het neerschrijven van de benodigde instructies voor de evaluatoren, dit is het schrijven van een zogenaamde “specifieke leidraad”.

Deze richtlijnen (“ Guidelines ”)  willen een allesomvattende gids leveren voor het opstellen, aanpassen en beoordelen van evaluatiemethodes met betrekking tot ontwikkelingsonderzoek.  Zij vormen geen handboek maar willen integendeel dienen als algemene referentie om een correcte gang van zaken te bekomen in het domein van de evaluatie van ontwikkelingsonderzoek.
 

Voor meer informatie, zie de website Guidelines

http://www.guidelines.kaowarsom.be