Prijzen en beurs

 

Ter ere van bepaalde van haar leden kent de Academie op regelmatige basis prijzen en beurs toe:


 

De Lucien Cahenprijs voor Geologie

De Lucien Cahenprijs heeft tot doel de herinnering aan Lucien Cahen en zijn werk op het gebied van de overzeese geologie levendig te houden. Deze prijs, ter waarde van 2.500 euro, wordt om de drie jaar toegekend en is bestemd om een auteur van een verhandeling van hoge wetenschappelijke waarde over een onderwerp i.v.m. de overzeese geologische wetenschappen te belonen.

Reglement

Laureaat 2021 : Gerben VAN RANST (A Contribution to the Study of Passive Margin Evolution from a Thermochronological Perspective: Case Studies from the South-eastern Brazilian and Central African Atlantic Margins)


 

De Marthe Engelborghs-Bertelsprijs voor Sinologie

In 2016 werd een prijs opgericht  op initiatief van Mevr. Engelborghs-Bertels met als doel studies over sinologie in België en Europa te bevorderen.  De prijs, ter waarde van 12.500 euro, wordt om de vijf jaar uitgereikt en beloont de auteur van een verhandeling van hoge wetenschappelijke waarde in verband met de Chinese leefwereld in brede zin van het woord.

Reglement

Laureaat 2018 : Coraline GORON (Climate Revolution or Long March? The Politics of Low-Carbon Transformation in China (1992-2015). The Power Sector as Case Study)


 

De Fernand Suykensprijs voor Havenstudies

De Fernand Suykensprijs, ontstaan ter gelegenheid van het emeritaat van Fernand Suykens, voormalig Voorzitter van de Academie en gewezen Directeur-generaal van de Haven van Antwerpen, heeft tot doel studies over de zeehavens in de ontwikkelingslanden te bevorderen. De prijs, ter waarde van 2.500 euro, wordt om de drie jaar uitgereikt en beloont de auteur van een verhandeling van hoge wetenschappelijke waarde over een onderwerp i.v.m. haveneconomie, -beheer of -techniek.

Reglement

De kandidaturen voor deze Prijs moeten op het secretariaat van de Academie
vóór 1 februari 2022 worden ingediend.

Laureaat 2019 :  Marcella DE MARTINO (Port Competitiveness and Value Creation: The Network Approach. Empirical Evidence from the Italian Port System)


 

De Jean-Jacques en Berthe Symoensprijs voor Tropische Limnologie

De Jean-Jacques en Berthe Symoensprijs werd opgericht ter gelegenheid van het emeritaat van Jean-Jacques Symoens, voormalig Vast Secretaris van de Academie. Deze prijs, ter waarde van 2 500 euro, wordt om de drie jaar toegekend en is bestemd om de auteur van een verhandeling van hoge wetenschappelijke waarde over een onderwerp i.v.m. de tropische limnologie te belonen.

Reglement

Laureaat 2020: Zita KELEMEN (Reconstructing the Biogeochemistry of Tropical Aquatic Ecosystems using Elemental and Stable Isodtope Tracers in Freshwater Bivalve Shells)


 

De Yola Verhasseltprijs voor Tropische Geografie

De Yola Verhasseltprijs werd opgericht ter gelegenheid van de bevordering tot het erelidmaatschap van Yola Verhasselt, Vast Secretaris van de Academie van 1995 tot 2005. Deze prijs, ter waarde van 2.500 euro, wordt om de drie jaar toegekend en is bestemd om veldwerk op het gebied van de tropische geografie te financieren.

Reglement

Laureaat 2020: Sofie ANNYS (De kosten en baten voor de landbouwers uit het Ribb Irrigatie en Drainage Project in Noordwest Ethiopië)


 

De Romain Yakemtchoukprijs voor de Studies der Internationale Betrekkingen

In 2014 werd een prijs opgericht om de herinnering aan Professor Romain Yakemtchouk en aan zijn werk levendig te houden. Om de drie jaar zal deze prijs voor een bedrag van 2 500 € een doctoraalscriptie bekronen over een onderwerp in verband met de internationale betrekkingen of vredesproblematiek. De nadruk moet op de overzeese landen worden gelegd.

Reglement

Laureaat 2021 : Eva WILLEMS (Open Secrets & Hidden Heroes: Violence, Citizenship and Transitional Justice in (Post-)Conflict Peru)


 

De Floribert Jurionbeurs

De Floribert Jurionbeurs werd opgericht om hulde te brengen aan het landbouwkundig en zoötechnisch werk van Floribert Jurion en heeft tot doel bij te dragen tot de vorming van Belgische studenten die regelmatig ingeschreven zijn aan een Belgische faculteit om er de graad van bio-ingenieur of doctor in de diergeneeskunde te behalen. Deze beurs kent jaarlijks beurzen toe, ter waarde van 1000 euro, bestemd voor stageprojecten in een derdewereldland.

Reglement

Begunstigde 2021: Tom KENDA (L'agro-écologie offre-t-elle une solution viable à l'échelle du terroir? Analyse détaillée des réservoirs et flux de matière organique dans la région de l'Atacora au Bénin)