Commissies en Comités

Commissie voor de Belgische Overzeese Biografie

Voorzitter

Guy VANTHEMSCHE

Leden

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Menswetenschappen

Anne CORNET, Gauthier de VILLERS GRANDCHAMPS, Valérie PIETTE, Jan VANDERSMISSEN, Guy VANTHEMSCHE, Honoré VINCK

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen

Pierre MEERTS, André OZER, Danielle SWINNE

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Technische Wetenschappen

Edward CUYPERS, Gaston DEMARÉE, Thierry DE PUTTER, Patrick VAN DAMME

Secretaris

Philippe DE MAEYER


Fontes Historiae Africanae Comité

Coördinator

Jacques VANDERLINDEN

Adjunct-coördinator

Guy VANTHEMSCHE

Leden

 Anne CORNET, John EVERAERT, Xavier LUFFIN, Jozef SMETS, Jan VANDERSMISSEN, Yola VERHASSELT, Honoré VINCK

Secretaris

Philippe DE MAEYER


Commissie Milieu en Ontwikkeling

Leden

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen

Farid DAHDOUH-GUEBAS, Michel LOUETTE, Pierre MEERTS, Léonard MUBALAMA KAKIRA, Jan RAMMELOO, Eric VAN RANST

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Technische Wetenschappen

Jean-Pierre TSHIBANGU KATSHIDIKAYA, Georges VAN GOETHEM. 

Secretaris

Philippe DE MAEYER


Commissie Strategieën en Ontwikkeling

Voorzitter

Christian DE MEYER

Leden

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Menswetenschappen

Christian STURTEWAGEN

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen

Danielle SWINNE

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Technische Wetenschappen

Christian DE MEYER, Jean-Pierre TSHIBANGU KATSHIDIKAYA

Secretaris

Philippe DE MAEYER